RE
CI
KLO
PE
DI
JA

Dobro došao u Moja
Zubna
reciklopediju!

Reciklopedija je kratki vodič za reciklažu predmeta za koje najčešće nismo sigurni kako sortirati i ispravno reciklirati.

Nisu sve žarulje uključene u WEEE pa treba paziti koje možemo reciklirati.

Žarulje

Halogene žarulje i žarulje sa žarnom niti nisu uključene u WEEE – propis koji uređuje ispravno gospodarenje okolišem otpadne električne i elektroničke opreme. Naime, možemo reciklirati fluorescentne žarulje, žarulje za pražnjenje i LED diode. S druge strane, halogene žarulje i žarulje sa žarnom niti se ne recikliraju, iako se mogu koristiti za vrlo zanimljive DIY projekte ali uz veliki oprez.

Tetrapak

Iako je je ovo višeslojna ambalaža napravljena prvenstveno od papira, ne reciklira se lako poput papira. Gdje ćete odvojiti tetra-pak ovisi o gradu u kojem se nalazite. U Zagrebu se tetra-pak ambalaža odvaja u žuti spremnik, dok se u Splitu odvaja u crne spremnike. Ukoliko nije navedena kanta u koju se tretra-pak odvaja za grad u kojem se nalazite, najbolja opcija je da ga bacite u kantu za miješani otpad. Naime, u Hrvatskoj se tetrapak odvaja i balira, međutim reciklira se van Hrvatske i to je jedna od vrsta otpada koje izvozimo.

Paste za zube

Tube od paste za zube nisu prihvaćene ni u jednom lokalnom programu recikliranja stoga je jedina opcija odlaganje u kantu za mješoviti otpad.

Tetra-pak se vrlo lako može reciklirati, ali ne lako kao papir.

Britvice se ne mogu reciklirati, bacaju se u miješani otpad.

Blazinice, štapići za uši, ulošci i tamponi

Blazinice ili vatice koje se obično koriste za uklanjanje šminke ne mogu se reciklirati i bacaju se u miješani komunalni otpad. Isto je s ulošcima, tamponima ili vlažnim maramicama.

Jednokratne britvice

Jednokratne britvice ne odvajaju se u spremnik za plastiku niti u spremnik za metal te ih je potrebno baciti u miješani komunalni otpad.

Gore navedeni predmeti su samo neki od onih koje smo istražili i posložili u našu malu Reciklopediju. Ostale predmete koji većini ljudi stvaraju nedoumice možeš pronaći u pdf izdanju Reciklopedije.

Budi dio rješenja, a ne dio zagađenja.

Kako do Reciklopedije?

Vrlo jednostavno, kao i sve kod Moje Zubne!

Unesi svoju e-mail adresu i na mail ti stiže tvoja Reciklopedija – potpuno besplatno.